PAMETNI DERIVATI KRVI by dr.Joseph Choukroun

8 PITANJA ZAŠTO?

PRF se centrifugira u vakuetama u kojima nema antikoagulansa. Ako nema antikoagulansa, onda imamo fibrin, odnosno fibrinsku mrežicu u kojoj se zadržavaju leukociti i trombociti koji otpuštaju faktore rasta dulje nego što je to slučaj kod PRP i PRGFa.

Fibrin je “privremeni ekstracelularni matriks”. Budući da je osim trombocitima bogat i leukocitima koji potiču angiogenezu, u takvim uvjetima gotovo odmah započinje stvaranje novog tkiva (sluznice, ili mineralizacijom koštanog tkiva).

Potreban nam je fibrinski ugrušak, a njega nema ako je prisutan antikoagulans.

Ugruške treba izvaditi, jer bi se u vakueti s vremenom stisnuli. Treba ih očistiti od eritrocita i staviti u PRF box. U PRF boxu mogu stajati do 4 sata.

Najkritičnija faza je vađenje krvi i ono po vakueti treba trajati 10-15 sekundi. Ako nismo dovoljno brzi, krv se počne spontano zgrušavati, jer nema antikoagulansa u vakueti. Bitno je iglu do kraja ugurati u venu i preko nje staviti flaster kako bi ju fiksirali. Isto tako, vakuetu treba pritisnuti u vakuteiner i držati čvrsto u dlanu.

Uz simetrično postavljanje treba biti i jednaka količina krvi u vakuetama. Centrifuga trese ako ovi uvjeti nisu zadovoljeni. Ukoliko želite centrifugirati samo jednu vakuetu krvi, u drugoj mora biti voda. Zbog različite specifične težine krvi i vode, centrifuga će ipak malo tresti.

Ako je pacijent prije vađenja krvi konzumirao hranu, krv je lipotična i fibrinski ugrušci su bijele boje. Kvaliteta ugruška je dobra i može se normalno koristiti.

Na fibrinskom ugrušku postoji fiziološka granica između fibrina i eritrocita. Potrebno je samo tupim dijelom škara postrugati crveni dio. Na taj smo način sačuvali cijeli ugrušak.

PRIMJENA PRF-a

 • Management sluznice – PRF membrane mogu se koristiti umjesto CTGa – nakon 12 mjeseci postotak uspješnosti je gotovo isti (PRF 76,6% a CTG 77,3%), a za pacijenta je puno ugodnije.

 • Prekrivanje korijena – koristiti tunel tehniku,PRF membrane, Glycolon resorbirajući konac (video prikaz tehnike pogledajte na slijedećem postu).

 • Prezervacija alveole – nakon ekstrakcije opskrbiti alveolu fibrinskim čepovima (3 čepa od 30 ml krvi). Nije potrebno stavljati koštani nadomijestak. Preko rane se stavlja šav, ali samo da drži čep/membranu u alveoli. Nije potrebno potpuno zatvoriti ranu. Gingiva se sama spontano zatvara.

 • Prezervaciju alveole 1 – Na taj način se od PRFa, odmah počinje stvarati nova kost (odmah imamo fibroblaste koji proizvode ekstracelularni matriks i tada započinje mineralizacija). Ovim postupkom štedimo dragocjeno vrijeme i nakon 3 mjeseca imamo novu “čistu” kost, bez umjetne sintetskog porijekla ili ksenografta.

 • Podizanje dna maksilarnog sinusa – što dobijemo korištenjem PRFa u sinusu? Ubrzavamo cijeljenje i stvaranje nove kosti, zatvaramo lateralni prozor, repariramo Schneiderovu membranu. (više o „sinusu” u jednom od slijedećih postova).

 • Kao koštani graft – samostalan ili u kombinaciji s ksenograftom, autograftom ili alograftom.

 • Kod imedijatnog opterećenja kao “poncho”

  1.ekstrakcija zuba,
  2.ugradnja implantata,
  3.“Poncho” umjesto grafta. Poncho stvori sučelje između implantata i provizorija – nakon tjedan dana, poncho lagano prelazi u gingivu (stavili smo ekstracelularni matriks i on za 7 dana postaje tkivo).

NOVI PROTOKOLI

Od V mjeseca na tržištu pojavile su se nove vakuete i protokoli za PRF. Najveća promjena je kod i-PRF-a (“injectible”), gdje će klasične vakuete za i-PRF s narančastim čepom biti zamijenjene vakuetama od 13 ml s ljubičastim čepom. Njihova namjena je za estetiku lica i ortopediju. Protokol centrifugiranja je 700 x 5 minuta. Na novim DUO QUATTRO centrifugama postoji poseban program – i-PRF+, dok se na starim modelima program mora dodatno podesiti.

Druga promjena, ukoliko ju želite koristiti je nova vakueta za i-PRF u kojoj se dobije tekući A-PRF, a nosi oznaku S-PRF i ima zeleni čep. Prednost ove vakuete je što se sada na istom protokolu centrifugiranja (A-PRF+) dobiju fibrinski ugrušci i tekući A-PRF koji se koristi za “Sticky bone”. U ovoj varijanti nije potrebno prekidati protokol centrifugiranja i vaditi vakuete s tekućim PRFom.

Trećom promjenom mogu se dobiti kvalitetniji fibrinski ugrušci. Važno je da se ukoliko ugrušci nisu dovoljno kvalitetni ne centrifugiraju ponovo. Nije potrebno ni dulje čekati da se stvore ugrušci. Kontaktirajte nas za detaljnije informacije 🙂

 VAKUETE A-PRF

VAKUETE ZA A-PRF+ i A-PRF LIQUID

A-PRF – membrane
A-PRF – fibrinski čepovi za prezervaciju alveole
A-PRF – eksudat bogat proteinima za povezivanje materijala, vlaženje materijala
A-PRF – sasjeckane membrane + graft + eksudat za povezivanje
A-PRF – membrana + graft s membranom + i-PRF preko svega = Steak
A-PRF Liquid – više vakueta za veliku membranu
A-PRF Liquid – sa graftom = Sticky bone

Kutija, 100 vakueta od 10ml

CIJENA: =995,00 kn s PDV-om

VAKUETE S-PRF

VAKUETE ZA S-PRF (INJECTIBLE)

S-PRF (injectable, tekući PRF) dobije se centrifugiranjem krvi u vakuetama sa zelenim čepom. Broj okretaja mijenja se ovisno o mjestu primjene i indikaciji.

Kutija, 24 vakueta od 10ml

CIJENA: =618,75 kn s PDV-om

VAKUETE i-PRF+,13 ml

VAKUETE i-PRF+, 13 ml

i-PRF+ vakuete, nove su na tržištu. Zapremina je 13 ml i namijenjene su za estetiku lica i ortopediju.

Kutija, 24 vakueta od 13ml

CIJENA: =1.050,00 kn s PDV-om

SISTEMI

SISTEMI ZA VAĐENJE KRVI

Kutija, 25 sistema za vađenje krvi

CIJENA: =315,00 kn s PDV-om

SOFT BRUSH SET

Koncept „Soft Brushing” tehnike je da se kolagena vlakna fibroznog periosta „dezorganiziraju” te da se tim postupkom smanji njihova napetost. Pomičnost samog režnja time se može povećati za 2 – 3 cm. Velika prednost je što se periost ne treba rezati da bi dobili veću pomičnost režnja. Režanj je potrebno odignuti raspatorijem od kosti. Nakon toga slijede Soft brushing instrumenti.

Set od 5 instrumenata u metalnoj kutiji

CIJENA: =4.500,00 kn s PDV-om

TEFLONSKA PLOČICA

Teflonska pločica namijenjena je za pripremu velike PRF membrane od A-PRF Liquid materijala, te za pripremu “Sticky bone-a”. Pločica se može sa napravljenim materijalom spremiti u PRF box.

1 komad

CIJENA: =485,00 kn s PDV-om

Veinlite EMS olakšava pronalaženje vene, koja se istim instrumentom može fiksirati u mjestu potezanjem kože prije uboda iglom.
Radi na dvije AA baterije, ima 16 dvostrukih LED lampica (12 narančastih i 4 crvene). Pokreće se jednostavno: pritiskom na isti gumb uređaj se pali i gasi.

Veinlite

Uređaj, navlake, adapter za djecu

CIJENA: =2.925,00 kn s PDV-om

FAST sistem čine mrežice (“šine”) od 5 ili12 rupa sa vijcima, a služe za čuvanje/kreiranje prostora kod augmentacije kosti.

FAST set

pojedinačno “mrežice”, vijci, alat

CIJENA: 

MREŽICA 5 rupa =480,00 kn s PDV-om

MREŽICA 12 rupa =565,00 kn s PDV-om

VIJAK =138,00 kn s PDV-om

(3.5 mm, 4 mm,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 11 mm)

SVRDLO =480,00 kn s PDV-om

ODVIJAČ za kolječnik =1.195,00 kn s PDV-om

PRF DUO QUATTRO
A-PRF
Soft Brush brošura
Soft Brushing

PRF DUO QUATTRO SET

CIJENE

20.800 KN s PDVom

Set uključuje: centrifugu, plastični SteriBox, PRF Box, teflonsku pločicu za pripremu Sticky bone i velikih PRF membrana, 7 instrumenata, stalak za vakuete, Esmarhovu traku, A-PRF vakuete x 100 kom, i-PRF vakuete x 24 kom, Sistemi za vađenje krvi x 25, 2 posudice za pripremu materijala.

7.215 kn s PDVom

Set sadrži: steribox, PRF box, 7 instrumenata, 2 posudice, stalak, Esmarhova traka

2.431,00 kn s PDVom

Sadržaj paketa: PRF BOX s teflonskom pločicom

4.500,00 kn s PDVom

Sadržaj seta: 5 Soft Brush instrumenata, metalna kutija

2.925,00 kn s PDVom